Pełna nazwa firmy:
Marcin Ortman
Przedsiębiorstwo Elektryczno- Inżynieryjne
Elmort

NIP: 555 156 37 01
Nr konta bankowego: 07106000760000326001923691

Adres: ul. Wysoka 33/3
89-600 Chojnice

Założyciel firmy: Marcin Ortman

Marcin Ortman
Absolwent Politechniki Koszalińskiej. Wydział Mechaniczny, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn o specjalności Inżynierskie Zastosowania Komputerów.
Wcześniej Technikum Elektryczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie elektromonter.

Działalność charytatywna

Od samego początku istnienia firmy, wspieramy różne inicjatywy ratujące, lub poprawiające jakość życia.