Serwis techniczny

  • Serwisowanie instalacji elektrycznych

  • Badania kamerą termowizyjną instalacji i urządzeń

  • Sprawdzenia i pomiary instalacji

  • Utrzymanie urządzeń w należytym stanie technicznym